ถกหลักปรัชญาเซ็น

posted on 20 Aug 2010 01:06 by b613 in life

ถกหลักปรัชญาเซ็น


A: "หลวงจีนมุ่งมรรคาต้องใช้ความเพียรหรือไม่?"

หลวงจีน : "ต้องใช้ความเพียร"

A : "ใช้ความเพียงอย่างไร?"

หลวงจีน : "ยามหิวรับประทานข้าว เมื่อง่วงเหงาก็เข้านอน"

A : "ปกติก็เป็นเช่นนี้อยู่แล้ว เหตุใดต้องใช้ความเพียรด้วย ?"

หลวง จีน : "ทั้งนี้เพราะคนส่วนใหญ่ ถึงเวลารับประทานข้าวไม่ยอมรับประทาน เฝ้านึกต่าง ๆ นานา คิดเล็กคิดน้อยไม่เลิกรา"จาก หนังสือ มังกรคู่สู้สิบทิศ โดย หวงอี้  เล่ม ๖ หน้า ๒๕๘

 

 

edit @ 20 Aug 2010 01:08:59 by ดาวถัดมา

edit @ 31 Aug 2010 11:46:37 by ดาวถัดมา

Comment

Comment:

Tweet